Aldri mer stod det fram i Israel en profet som Moses, som Herren gav seg til kjenne for,
ansikt til ansikt.
5 Mos 34,10


Da steg Herren ned i en skystøtte og stilte seg ved inngangen til teltet. Han kalte på Aron og Mirjam, og begge trådte fram.
6 Så sa han:
Hør hva jeg, Herren, sier:
Er det noen profet hos dere,
gir jeg meg til kjenne for ham i syner
og taler til ham i drømmer.
Men annerledes er det med min tjener Moses;
han er trofast i hele mitt hus.
Jeg taler med ham ansikt til ansikt,
klart og tydelig, ikke i gåter;
Herrens skikkelse ser han.
4 mos 12: 5-8

Men Moses var en meget ydmyk mann, mer ydmyk enn noe annet menneske på jorden.
4 mos 12,3

Hva kan vi lære av Moses?

- At vi kan tjene Gud hele livet, det er aldri for sent.

- Alt vi har tilegnet oss av kunnskap og erfaring vil Gud bruke

- At Gud er mer interessert i oss enn i vår tjeneste, at vi er nær ham og er sunne.

- Den viktige egenskapen gjennom all tjeneste og liv er ydmykhet.