Jotunheimen and Glittertind

posted in: environment, Nature | 0
formspråket er påverka av
norrøn skaldedikting
og tekstene bør lesast med eit flir

 
 
the texts are inspired
by old norse poetry art
and should not be taken too seriously

L1019422

hughøg vart mannen
heime fekk heita
haugen nær elva
sju netter, sju dagar
high spirits the fellow got
when he “home” could call
the hill near the river
seven nights, seven days

_DSF3352

reinshorn lausleg raska i hop
i lia langs dalen frå fonna
funne av ferdamenn – ein før og ein no
vyrdne verdlause og etterlatne – ein gong før og ein gong no
reindeer’s horn, thrown in a heap
in the mountain side along the valley from the glacier
found by a wanderer – one before and one now
despised and left- once before and once now

Mountain flowers

høge tykkjest dei små òg å vera
når sjølv ein kryp under kratt
og store dei synest når nære dei står
og anna ligg lenger bort
the small ones seem tall
when oneself bow down under the thicket
and they seem large when they are near
and everything else are furter away

L1019502

snøvêr og sno skjulte nutens nakke
og heldt ferdamenn fast under fjell
høgreiste hamaren vart så synberr og gjestmild
den sjette natta, og heile dagen med
 
kvende og karar, småfolk og hundar
mange var dei som nuten ville nå
røysar og lier, blautsnø og skare
var lende der stigen snodde seg

snow and wind hid the peak’s edge
and kept the wanderer back in the valley
the high rock became visible and welcoming
the sixth night, and the whole day as well
 
women and men, kids and dogs
many wanted to reach the top
rocky slopes, wet and hard snow
was the land the track went over

L1019668

sola skein klårt og himmelen var blå
lufta var varm og vinden var still
 
farande fjellfolk frå fjerne strok
og ferdamenn som òg før hadde vore her
var slitne, men krye då målet dei nådde
og kunne skoda over toppar som ingen kunne telja

the sun was shining and the sky was blue
the air was warm and the wind quiet
 
travellers from far away
and wanderers that had been here before
was weary but happy when they reached their goal
and had a view over mountain tops tha nobody could count

L1019658

hurrungane heiter dei
men stolte reiser dei seg
lengst bak, høgast opp
over andre nutar og toppar
i jotnanes heim

hurrungane (translates: whore’s kids) they are called
but proud they are where they rise
furthest beyond, highest up
over other peaks and tops
in the home of the jotuns

L1019660

frå glittertind til galdhøpigg
eit augnekast, to dagars ferd
få vengeslag, uteljande mannesteg
ein lett tanke, ei strid reis
from Glittertinden to Galdhøpiggen
an easy sight, two days’ walk
few flaps with a wing, uncountable steps
a light thought, a weary travel

L1019771

solskin og sno, finvêr og frost
snø og slette, silregn og skurer
storm og stille, tider og stunder
formar og føyer fenner og flater
glattar og glansar, til det blenkjer i sol
vent og fagert for auga og hugen
vondt er det for mannen å venda seg frå
sunshine and cold wind, bright weather and frost
snow and sleet, steady rain and showers
storm and still, times and periods
form and push the snow heaps and surfaces
polish and make it glitter, till it blinks in the sun
beautiful and nice to the eye and soul
it hurts the man to turn and leave

L1019497

L1019860

L1019871

L1019876

L1019888

frå tjeldet not vest
når dagen er over
eit utsyn og vidsyn
over breie dalen
from the tent toward west
when the day has ended
A view long and broad
over the broad valley

L1018951

Leave a Reply